Disclaimer

Actualiteit van de website

Twinson Industrial Automation B.V. (Kamer van Koophandel: 69805741), hierna te noemen Twinson, verleent u hierbij toegang tot https://twinsonindustries.com (‘de website’) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Twinson behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

Beperkte aansprakelijkheid

Twinson spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Twinson nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Twinson. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Twinson, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Merken

Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Twinson. Ongeautoriseerd gebruik van enig merk op deze site is strikt verboden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

when industrial automation matters

Bachmann
Atvise
Winmod
OPC UA
Unity
Apollo IQ
Typical Manager
20-sim
Teltonika
Open Bridge